Aktuális

FELHÍVÁS

 

Régiókutatás Szemle

című folyóiratban történő publikálásra

 

 

 

A jelen pandémiás helyzetre való tekintettel az idei évben az Interdiszciplinaritás a Régiókutatásban című konferenciát nem rendezzük azonban, azonban a publikálási lehetőséget, valamint a folyóirat folyamatos megjelenésének biztosítása érdekében az idei évben kéziratokat várunk a szerkesztőségünkhöz.

 

Tanulmányok:

Témájukat tekintve főként a humán- és társadalomtudományok; valamint a gazdaság- és jogtudományok tárgyköréből kerülhetnek ki.

 

 

A kéziratok beküldési határideje: 2020. november 30. (hétfő) 16.00

 

A beküldés módja:

A tanulmányokat a regiokutatasszemle@econ.unideb.hu e-mail címre kérjük elküldeni. A tanulmányok formai ellenőrzését követően válaszlevélben értesítjük a szerzőt a lektorálási folyamat megkezdéséről.  A tanulmányok formai előírásai, és egyéb hasznos információk a honlapunkon megtalálható.