A folyóiratról

A folyóiratról

A Régiókutatás Szemle című 2016-tól évente egyszeri alkalommal online megjelenő tudományos folyóirat. A folyóiratot a Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet indította a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára “Interdiszciplinaritás a Régiókutatásban” címet viselő tanulmánykötet-sorozatának átvételével, azzal a céllal, hogy a különböző diszciplínák kutatóinak tudományos munkássága széles publicitást kapjon.

A Régiókutatás Szemle című lap kiemelt szerepet szán a Debreceni Egyetemen, kiemelten a Gazdaságtudományi Karon publikált gazdálkodás- és szervezéstudományi témájú közleményeknek. A folyóirat elsősorban tudományos közleményeket, kutatási eredményeket, kritikai összefoglalókat, tanulmányokat közöl, elsősorban társadalomtudomány, sporttudomány, vezetéstudomány és különféle területei: menedzsment, humánerőforrás- menedzsment, tudásmenedzsment, szervezeti kultúra, változásmenedzsment stb. valamint bölcsészettudomány témaköréből.

Másodközlést a lap nem fogadja el, csak először megjelenő publikációkat fogadunk be.

Az új tudományos folyóirat szerkesztőségét és tudományos bizottságát úgy állítottuk össze, hogy abban egyrészt operatív (lapszerkesztési), másrészt tudományosan elismert szakemberek egyaránt részt vegyenek.

A folyóirat lektorált open access folyóirat. Ennek megfelelően a beküldött, és publikálásra elfogadott tanulmányokat elektronikusan jelentetjük meg, évente egyszer, melyért eljárási díjat nem kérünk el. A honlapon közzé tett cikkek, tanulmányok szabadon letölthetők, másolhatók, terjeszthetők, kereshetők, hivatkozhatóak az eredeti forrás pontos megjelölésével.

A folyóirat archiválása a Debreceni Egyetem Elektronikus Archivumában (DEA) történik.