{:hu}Előzmények-Az „Interdiszciplinaritás a régiókutatásban” konferencia és elektronikus tanulmánykötetek{:}{:en}”Antecedents – Interdisciplinarity in Region Research electronic essay volumes”{:}

{:hu}Az „Interdiszciplinaritás a régiókutatásban” konferencia és elektronikus tanulmánykötet története

A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára jogelődje, a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 2010-ben szervezte meg először az „Interdiszciplinaritás a régiókutatásban – Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája” című rendezvényt, ezzel egyidejűleg pedig megalapította a „Régiókutatás” c. elektronikus kiadványsorozatot, melyben – többek között – a konferencia anyagát tartalmazó „Interdiszciplinaritás a régiókutatásban” című elektronikus tanulmánykötetek is megjelentek, amelyeket Bartha Ákos és Szálkai Tamás, valamint – az első két kiadvány esetében – Szendrei Ákos szerkesztett. A sorozatszerkesztő a konferencia ötletgazdája, Szálkai Tamás lett. A rendezvényeknek az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának Székháza adott otthont. A kezdettől fogva nemzetközi konferencia célja az volt, hogy az érdeklődő fiatal kutatók tudományos előadásaik keretében bemutathassák regionális vonatkozású vizsgálataik eredményeit. A tervezett előadások széles tudományos közönséget megszólítottak, témájukat tekintve főként a történet-, irodalom-, jog-, agrár- és földtudomány, néprajz, nyelvészet és a szociológia, valamint a gazdaságtudomány különböző szakterületeiről kerültek ki.

A Levéltár szervezésében öt konferencia zajlott le és négy tanulmánykötet készült el, ezt követően a szervezésbe a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara is bekapcsolódott. A megváltozott igényeknek megfelelően 2014-ben kikerült a „fiatal kutatók” kitétel a felhívásból, aminek következtében az előadók száma jelentősen megemelkedett. Ez, valamint a szervezési-szerkesztési munka mennyiségének emelkedése a rendezvény és a kiadványkészítés átszervezését és újabb munkatársak bevonását tette szükségessé, ami egyúttal a kiadói feladatok átadását is magával vonta. 2017. február 21-én az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára és a Debreceni Egyetem megállapodást kötött, amelyben közösen fejezték a rendezvények további szervezésének igényét.

A Levéltár Régiókutatás című sorozata továbbra is megmarad az intézmény szerkesztésében. Az „Interdiszciplinaritás a régiókutatásban” című konferencia a továbbiakban a Debreceni Egyetem GTK szervezésében valósul meg, partnerségben a Levéltárral. A konferencia anyagait a GTK újonnan létrejövő Régiókutatás Szemle című folyóirata közli.

„Interdiszciplinaritás a régiókutatásban” tanulmánykötetek eredeti helyükön is, a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának honlapján (hbml.archivportal.hu) – ingyenes regisztrációt követően – megtekinthetőek (elérési út: Digitális levéltár/Elektronikus könyvtár/A Levéltár kiadványai/ Régiókutatás

Interdiszciplinaritás a régiókutatásban I. – Elektronikus tanulmánykötet

Interdiszciplinaritás a régiókutatásban II. – Elektronikus tanulmánykötet

Interdiszciplinaritás a régiókutatásban III. – Elektronikus tanulmánykötet

Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. – Elektronikus tanulmánykötet

 

Impresszum (2010–2014):

Felelős kiadó: Dr. Radics Kálmán, a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár igazgatója

Kiadja a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen

Sorozatszerkesztő: Dr. Szálkai Tamás

A szerkesztőség tagjai: Dr. Bartha Ákos, Dr. Szálkai Tamás, Dr. Szendrei Ákos

Hozzáférés joga

A honlapon közzé tett tanulmányok szabadon letölthetők, másolhatók, terjeszthetők, kereshetők, hivatkozhatóak az eredeti forrás pontos megjelölésével.{:}{:en}History of the conference and electronic essay volume “Interdisciplinarity in Region Research”

The legal predecessor of the Hajdú-Bihar County Archives of the National Archives of Hungary i.e. the Hajdú-Bihar County Archives had organized the event entitled “Interdisciplinarity in Region Research – International Conference of Young Researchers” in 2010 at first. Simultaneously, the Hajdú-Bihar County Archives had established the electronic publication series “Region Research” in which, inter alia, electronic essay volumes “Interdisciplinarity in Region Research” containing the material of the conference was also published; those ones were edited by Bartha Ákos and Szálkai Tamás as well as, in case of the first two publications, Szendrei Ákos. Szálkai Tamás, originator of the conference, became the editor of series. Headquarters of Debrecen Academy Committee of the Hungarian Academy of Sciences hosted the events. Aim of the ab ovo international conference was that the interested young researchers could present the results of their region-related researches within the framework of their scientific lectures. The planned lectures addressed a broad audience of scientists, mainly focusing on different fields of history-, literature-, law-, agricultural- and geography sciences, ethnography, linguistics and sociology as well as economics.

In the organization of the archives, five conferences had taken place and four essay volumes had been prepared, after that the Faculty of Economics and Business of the University of Debrecen also joined in the organization. According to the altered demands, the expression “young researchers” was removed from the notice in 2014, as a result of which the number of lecturers increased significantly. This fact and the increase in quantity of organizational-editorial works made it necessary to reorganize the event and the making of publications and to involve other co-workers which resulted in the transfer of publishing tasks at the same time. On 21 February 2017, of the Hajdú-Bihar County Archives of the National Archives of Hungary and the University of Debrecen concluded an agreement in which they mutually stated the demand for further organization of the events.

The series “Region Research” of the Archives continues to be edited by the institution. The conference entitled “Interdisciplinarity in Region Research” will be henceforth organized by University of Debrecen, Faculty of Economics and Business, in partnership with the Archives. Materials of the conference will be published by the newly-established journal “Region Research Review” of the Faculty of Economics and Business.

The essay volumes “Interdisciplinarity in Region Research” can be also viewed on the website of the Hajdú-Bihar County Archives of the National Archives of Hungary (hbml.archivportal.hu) after a free registration (path: Digitális levéltár/Elektronikus könyvtár/A Levéltár kiadványai/ Régiókutatás

Interdisciplinarity in Region Research I. – Electronic essay volume

Interdisciplinarity in Region Research II. – Electronic essay volume

Interdisciplinarity in Region Research III. – Electronic essay volume

Interdisciplinarity in Region Research IV. – Electronic essay volume

 

Impressum (2010–2014):

Editor-in-chief: Dr. Radics Kálmán, Director of the Hajdú-Bihar County Archives

Published by the Hajdú-Bihar County Archives, Debrecen

Editor of series: Dr. Szálkai Tamás

Members of the editorial board: Dr. Bartha Ákos, Dr. Szálkai Tamás, Dr. Szendrei Ákos

 

Right to access

Studies published on the website are free to be downloaded, copied, distributed, searched and referenced by marking the original source punctually.{:}