Előzmények-Az „Interdiszciplinaritás a régiókutatásban” konferencia és elektronikus tanulmánykötetek

Az „Interdiszciplinaritás a régiókutatásban” konferencia és elektronikus tanulmánykötet története

A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára jogelődje, a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 2010-ben szervezte meg először az „Interdiszciplinaritás a régiókutatásban – Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája” című rendezvényt, ezzel egyidejűleg pedig megalapította a „Régiókutatás” c. elektronikus kiadványsorozatot, melyben – többek között – a konferencia anyagát tartalmazó „Interdiszciplinaritás a régiókutatásban” című elektronikus tanulmánykötetek is megjelentek, amelyeket Bartha Ákos és Szálkai Tamás, valamint – az első két kiadvány esetében – Szendrei Ákos szerkesztett. A sorozatszerkesztő a konferencia ötletgazdája, Szálkai Tamás lett. A rendezvényeknek az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának Székháza adott otthont. A kezdettől fogva nemzetközi konferencia célja az volt, hogy az érdeklődő fiatal kutatók tudományos előadásaik keretében bemutathassák regionális vonatkozású vizsgálataik eredményeit. A tervezett előadások széles tudományos közönséget megszólítottak, témájukat tekintve főként a történet-, irodalom-, jog-, agrár- és földtudomány, néprajz, nyelvészet és a szociológia, valamint a gazdaságtudomány különböző szakterületeiről kerültek ki.

A Levéltár szervezésében öt konferencia zajlott le és négy tanulmánykötet készült el, ezt követően a szervezésbe a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara is bekapcsolódott. A megváltozott igényeknek megfelelően 2014-ben kikerült a „fiatal kutatók” kitétel a felhívásból, aminek következtében az előadók száma jelentősen megemelkedett. Ez, valamint a szervezési-szerkesztési munka mennyiségének emelkedése a rendezvény és a kiadványkészítés átszervezését és újabb munkatársak bevonását tette szükségessé, ami egyúttal a kiadói feladatok átadását is magával vonta. 2017. február 21-én az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára és a Debreceni Egyetem megállapodást kötött, amelyben közösen fejezték a rendezvények további szervezésének igényét.

A Levéltár Régiókutatás című sorozata továbbra is megmarad az intézmény szerkesztésében. Az „Interdiszciplinaritás a régiókutatásban” című konferencia a továbbiakban a Debreceni Egyetem GTK szervezésében valósul meg, partnerségben a Levéltárral. A konferencia anyagait a GTK újonnan létrejövő Régiókutatás Szemle című folyóirata közli.

„Interdiszciplinaritás a régiókutatásban” tanulmánykötetek eredeti helyükön is, a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának honlapján (hbml.archivportal.hu) – ingyenes regisztrációt követően – megtekinthetőek (elérési út: Digitális levéltár/Elektronikus könyvtár/A Levéltár kiadványai/ Régiókutatás

Interdiszciplinaritás a régiókutatásban I. – Elektronikus tanulmánykötet

Interdiszciplinaritás a régiókutatásban II. – Elektronikus tanulmánykötet

Interdiszciplinaritás a régiókutatásban III. – Elektronikus tanulmánykötet

Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. – Elektronikus tanulmánykötet

 

Impresszum (2010–2014):

Felelős kiadó: Dr. Radics Kálmán, a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár igazgatója

Kiadja a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen

Sorozatszerkesztő: Dr. Szálkai Tamás

A szerkesztőség tagjai: Dr. Bartha Ákos, Dr. Szálkai Tamás, Dr. Szendrei Ákos

Hozzáférés joga

A honlapon közzé tett tanulmányok szabadon letölthetők, másolhatók, terjeszthetők, kereshetők, hivatkozhatóak az eredeti forrás pontos megjelölésével.