{:hu}Impresszum{:}{:en}Imprint{:}

{:hu}

ISSN: 2559-9941

DOI: 10.30716/RSZ

Nevezd meg! – Ne változtasd!
CC BY-ND

Kiadó: DE Gazdaságtudományi Kar
Kiadás helye: Debrecen
Székhely: DE GTK 4032 Debrecen Böszörményi út 138.
Felelős kiadó: Prof. Dr. Pető Károly  DE Gazdaságtudományi Kar dékánja

Szerkesztőbizottság

Főszerkesztő: Dr. Dajnoki Krisztina, PhD, habil. (Debreceni Egyetem)
Felelős szerkesztő: Dr. Szálkai Tamás, PhD (Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára)
Főszerkesztő-helyettesek: Prof. Dr. Pető Károly, PhD, habil (Debreceni Egyetem) és Dr. Szilágyi Ferenc, PhD, (Partiumi Keresztény Egyetem)

Szerkesztőbizottsági tagok

Prof. Dr. Bács Zoltán (Debreceni Egyetem)
Prof. Dr. Bácsné prof. dr. Bába Éva, PhD, habil (Debreceni Egyetem)
Prof. Dr. Bárány Attila (Debreceni Egyetem)
Dr. Bartha Ákos, PhD (Magyar Tudományos Akadémia BTK TTI)
Prof. Dr. Berde Csaba (Debreceni Egyetem)
Dr. Berke Szilárd, PhD, habil (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
Csehné dr. Papp Imola, PhD. habil (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Dr. Erdey László (Debreceni Egyetem)
Prof. Dr. Fodor László (Debreceni Egyetem)
Dr. Márton Sándor József, PhD (Debreceni Egyetem)
Dr. Murányi István, PhD (Debreceni Egyetem)
Dr. Pandula Attila (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Dr. Papp László, PhD (Debreceni Egyetem)
Prof. Dr. Popp József (Neumann János Egyetem)
Dr. Szabados György Norbert PhD, habil (Debreceni Egyetem)
Prof. Dr. Szakály Zoltán (Debreceni Egyetem)
Dr. Szilágyi Zsolt, PhD (Debreceni Egyetem)
Dr. Szőllősi László, PhD, habil (Debreceni Egyetem)
Dr. Szűcs Lászlóné dr. Siska Katalin, PhD (Debreceni Egyetem)
Dr. Tózsa-Rigó Attila, PhD, habil (Miskolci Egyetem)
Prof. Dr. Valuch Tibor (Eszterházy Károly Egyetem)
Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann (Miskolci Egyetem)

Szerkesztőségi munkatársak

Dr. Horváh Adrienn, PhD

Dr. Pierog Anita, PhD
Filep Rolnad, doktorandusz

{:}{:en}ISSN: 2559-9941

DOI: 10.30716/RSZ


CC BY-ND

IMPRESSUM

Publisher: Faculty of Economics and Business, University of Debrecen

Place of Publishing: Debrecen

Registered Office: Faculty of Economics and Business, University of Debrecen, 138 Böszörményi Road, Debrecen, H-4032

Responsible Publisher: Prof. Dr. Pető Károly, Dean of Faculty of Economics and Business, University of Debrecen

Editorial board:

Editor-in-chief: Dr. Dajnoki Krisztina, PhD., habil. (University of Debrecen)

Managing Editor: Dr. Szálkai Tamás, PhD. (Hajdú-Bihar County Archives of the National Archives of Hungary)

Deputy Editors-in-chief: Prof. Dr. Pető Károly, PhD, habil (University of Debrecen) and Dr. Szilágyi Ferenc, PhD, (Partium Christian University)

 Editorial board members:

Prof. Dr. Bács Zoltán (University of Debrecen)

Prof. Dr. Bácsné prof. dr. Bába Éva, PhD, habil (University of Debrecen)

Prof. Dr. Bárány Attila (University of Debrecen)

Dr. Bartha Ákos, PhD (Hungarian Academy of Sciences BTK TTI)

Prof. Dr. Berde Csaba (University of Debrecen)

Csehné dr. Papp Imola, PhD. habil (Szent István University)

Dr. Erdey László (University of Debrecen)

Prof. Dr. Fodor László (University of Debrecen)

Dr. Márton Sándor József, PhD (University of Debrecen)

Dr. Murányi István, PhD (University of Debrecen)

Dr. Pandula Attila (Eötvös Loránd University)

Dr. Papp László, PhD (University of Debrecen)

Prof. Dr. Popp József (Szent Istvan University)

Dr. Szabados György Norbert PhD, habil (University of Debrecen)

Prof. Dr. Szakály Zoltán (University of Debrecen)

Dr. Szilágyi Zsolt, PhD (University of Debrecen)

Dr. Szőllősi László, PhD, habil (University of Debrecen)
Dr. Szűcs Lászlóné dr. Siska Katalin, PhD (University of Debrecen)

Dr. Tózsa-Rigó Attila, PhD, habil (University of Miskolc)

Prof. Dr. Valuch Tibor (Eszterházy Károly University)

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann (University of Miskolc)

Editorial Colleagues:

Dr. Pierog Anita, Phd

Filep Roland, doctoral candidate{:}