{:hu}Szerzőinknek{:}{:en}Authors info{:}

{:hu}A Régiókutatás Szemle célkitűzésének megfelelően több tudományterületről várja a megjelentetni kívánt cikkeket. Az interdiszciplináris jelleget megőrizve elsősorban a következő témakörökben fogad be tanulmányokat:

  • társadalomtudomány
  • sporttudomány
  • vezetéstudomány különféle területei: menedzsment, humánerőforrás- menedzsment, tudásmenedzsment, szervezeti kultúra, változásmenedzsment stb.
  • bölcsészettudomány

Célunk, hogy angol és magyar nyelvű megjelenési lehetőséget kínáljon a kutatóknak, oktatóknak, hallgatóknak, valamint gyakorló szakembereknek a kutatási eredményeik bemutatására.

Szabad hozzáférési jogosultság

A Régiókutatás Szemle open acces folyóirat, a cikkek megjelenésért nem kér cikkeljárási díjat. A honlapon közzé tett cikkek, tanulmányok szabadon letölthetők, másolhatók, terjeszthetők, kereshetők, hivatkozhatóak az eredeti forrás pontos megjelölésével.{:}{:en}For Our Authors

 

In accordance with the objective, Region Research is waiting for articles to be published from several fields of sciences. Whilst preserving the interdisciplinary nature, the journal primarily accepts studies written in the following topics:

  • social science
  • sports science
  • different fields of management science: management, human resource management, knowledge management, organizational culture, change management etc.
  • humanities

Our goal is to offer publication opportunities in English and Hungarian language to researchers, educators, students and practising experts in order to present their research results.

Free Right to Access

Region Research Review is an open access journal and does not require article procedural fee for the publication. Studies published on the website are free to be downloaded, copied, distributed, searched and referenced by marking the original source punctually.

 

 {:}